Skip to content

MOOC Module 4

Teamontwikkeling: de laatste inzichten en inspirerende opdrachten

Waarom is dit thema relevant?

Werken in teams is nog steeds zeer relevant. Het is de ‘number one global workforce trend’ (Deloitte, 2016). Gewaardeerd als (strategisch) instrument om bijvoorbeeld creativiteit en innovatie te stimuleren. En ook voor betere besluitvorming en omgaan met complexiteit. Eveneens matchen organisaties met teamwork beter en sneller met veranderende omstandigheden. Het belang van werken in teams groeit. Vooral aangejaagd door de wereld waarin wij leven en werken. Die wereld verandert in een steeds hoger tempo. Daarom is het essentieel dat teams zich permanent ontwikkelen. Met als doel antwoorden te kunnen blijven geven op de vragen van morgen. En ook om blijvend waarde te kunnen toevoegen.

Wat leer je als je deze module doorloopt?

In deze module leer je hoe je de samenwerking en het leerproces in teams optimaliseert. Vooral vanuit je rol als teamlid, HRM’er of leidinggevende. Deze heldere module geeft krachtig antwoord op onder andere de volgende vragen: waarom moeten teams zich blijvend ontwikkelen en welke rol speelt teamleren daarbij? Wat zorgt ervoor dat teams wendbaar kunnen zijn in steeds veranderende vragen vanuit hun omgeving? Wat is teamleren? Welke rol speelt de teamsamenstelling? Welke factoren zijn (niet) helpend voor teamleren?

Voor wie is deze module bedoeld?

Deze module is een verrijking voor iedereen die in of met teams werkt. Specifiek in de rol van teamlid, HRM’er of leidinggevende. Deze MOOC volg je zonder voorkennis. Wel is enige voorkennis van of ervaring binnen organisaties en teams een pre.

Hoe leer je in deze module?

Je leert heel gevarieerd via actuele inzichten. Zoals via artikelen, video’s en podcasts. Ook ga je aan de slag met inspirerende opdrachten. Zoals waarbij je eerst een bron leest, beluistert of bekijkt. Dit wisselt de MOOC af met opdrachten waarbij een casus of een persoon, team of situatie uit je eigen leven centraal staat. Dit is de meest effectieve route naar het zelf toepassen van het geleerde. Aan het einde van de cursus maak je een eindopdracht aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Wat is de globale opzet van de module?

Ben je nieuwsgierig geworden? Hieronder lees je welke thema’s deze cursus biedt:

  • Thema 1: Waarom is teamleren belangrijk?

In het eerste thema start je met de vraag ‘Wat is een team?’ en leer je een team te onderscheiden van een groep aan de hand van drie belangrijke kenmerken. Ook leer je over hoe teams zich ontwikkelen en welke fasen je daar veelal bij ziet. Tot slot onderbouwt deze MOOC waarom teamleren essentieel is voor een team om zich te ontwikkelen tot een effectief team.

  • Thema 2: Wat is teamleren?

In dit thema kom je te weten wat teamleren precies inhoudt. Je leest over diverse teamprocessen en teamgedragingen. Deze borgen dat het team leert en bijvoorbeeld innovatiever of creatiever wordt. Verschillende uitkomsten en effecten van teamleren passeren de revue. Ook licht de cursus een aantal bekende modellen van teamleren toe.

  • Thema 3: Hoe draagt diversiteit bij aan teamleren?

In dit thema leer je hoe je de diversiteit van een team beschrijft. Je ontdekt dat individuele kenmerken van teamleden verschillen. En ook dat een heterogene teamsamenstelling het teamleren kan bevorderen, maar mogelijk ook kan belemmeren. Het is belangrijk te weten hoe om te gaan met diversiteit in teams. Hiermee bevorder je teamontwikkeling en teamleren.

  • Thema 4: Wat is (niet) helpend bij teamleren?

Naast de samenstelling van het team (thema 3), zijn er allerlei andere factoren die de processen van teamleren stimuleren of juist belemmeren. In dit vierde thema bespreken we (een selectie) van deze factoren. Zowel op het niveau van het teamlid en op teamniveau als op het niveau van de organisatie. Basiskennis van hoe teamleren verbetert, of wordt geremd, is nodig om te werken aan effectief teamleren, en dus effectief teamwerken.