Skip to content

MOOC Module 2

Leren en ontwikkelen binnen organisaties: leren op de werkplek

Waarom is dit thema relevant?

De technologische en maatschappelijke ontwikkelingen voltrekken zich razendsnel. Dus is het essentieel dat medewerkers continu blijven leren en zich ontwikkelen binnen organisaties. Alleen langs die cruciale route realiseren organisaties innovatie, continuïteit en verhoging van productiviteit. Maar hoe implementeer en bestendig je continu leren en ontwikkelen in een organisatie? Eén ding is zeker: het vraagt meer dan een losse training.

Wat leer je als je deze module doorloopt?                                                                                                                  

Na het volgen en behalen van deze module beschik je over actuele kennis en inzicht vanuit de HR-rol. Met als kern direct toepasbare inzichten in hoe je “leven lang ontwikkelen” op de werkplek in een lerende organisatie vormgeeft. Uiteraard integraal en met als stimulans om organisatiedoelstellingen te kunnen realiseren. Je bent in staat de opgedane kennis en inzichten ook daadwerkelijk toe te passen binnen een organisatie. De winst? Je kunt direct aan de slag. 

Voor wie is deze module bedoeld?

Als (toekomstig) HR-professional is een onderdeel van je werk om het leren en ontwikkelen van medewerkers vorm te geven binnen organisaties. Daarom is deze module vooral op HR-professionals gericht.

Hoe leer je in deze module?       

Je leert heel praktijkgericht. Deze module kijkt vanuit verschillende invalshoeken naar                                                                                                                                  het leren en ontwikkelen binnen organisaties, zodat je met een breed scala van vraagstukken aan de slag kunt. Of je nu een individuele vraag krijgt van een medewerker om iets te leren, óf een vraag krijgt vanuit de organisatie om een blended learning aanpak te ontwikkelen óf dat je op systematische wijze aan een proactieve leercultuur werkt. Na deze module heb jij een goed inzicht in hoe je dit kunt aanpakken!

Wat is de globale opzet van de module?

De volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod: 

  • Basisbegrippen rondom leren en ontwikkelen binnen organisaties.
  • Eigen regie: wat verstaan we onder ‘eigen regie’? Wat is het belang van eigen regie bij Leren en Ontwikkelen in organisaties? Hoe kan een organisatie eigen regie faciliteren en stimuleren? En ook: wat is de rol van leidinggevenden en HR-professionals in dit proces?
  • Leercultuur: wat is een (goede) leercultuur en hoe draagt deze bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen? Vanuit zes leercultuurdragers wijst deze module de weg naar hoe je de leercultuur binnen een organisatie ontwikkelt.
  • Het inrichten van L&O in organisaties: wanneer is leren de ‘oplossing’ voor een organisatievraagstuk? Hoe bepaal je wat er geleerd moet worden? En hoe geef je vervolgens vorm aan leertrajecten? En uiteindelijk: hoe bepaal je het effect van leerinterventies? Hoe ziet de opleidingsmarkt in Nederland eruit en selecteer je de beste partners voor jouw organisatie? Je maakt kennis met trends binnen L&O in organisaties zoals social learning, gepersonaliseerd leren en leertechnologie.
  • Het waarderen en erkennen van L&O in organisaties: hoe maak je L&O zichtbaar en hoe erken je dan wat medewerkers leren tijdens het werk? Waarom is dat erkennen zo belangrijk? Welke mogelijkheden zijn er zoal? En wat is de rol van HR hierbij?