Skip to content

MOOC Module 3

Regie op loopbanen: sturen op succesvol ontwikkelen

Waarom is dit thema relevant?

Jij, en iedereen in jouw omgeving, maakt een leven lang keuzes die van invloed zijn op je loopbaan. Denk bijvoorbeeld aan het kiezen van een studie en een eerste baan. Maar ook hoe je banen combineert met je privéleven en er tegelijkertijd voor zorgt dat je duurzaam inzetbaar blijft.

Wat leer je als je deze module doorloopt?

Deze MOOC laat je zien uit welke aspecten loopbanen bestaan. En ook: welke partijen hierbij een rol spelen. Het is bijvoorbeeld belangrijk zicht te krijgen op de wensen en mogelijkheden van mensen. En zicht op hoe de wereld van werk eruitziet en hoe die verandert. Plus welke loopbaaninstrumenten er zijn om mensen te ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling. Belangrijk hierin is dat mensen regie nemen op hun loopbaan. Maar ook dat organisaties en maatschappelijke partijen hierin ondersteuning bieden. Deze MOOC maakt je hiervan bewust.

Voor wie is deze module bedoeld?

Deze module is een verrijking voor iedereen die wil leren regie te nemen op zijn of haar eigen loopbaan. Of die anderen hierin wil faciliteren en begeleiden.

Hoe leer je in deze module?

Je maakt met ieder thema kennis aan de hand van tekst, podcasts en videofragmenten. De bijbehorende opdrachten pas je toe op een casus waarin medewerkers van een windmolenbedrijf centraal staan. Aan het einde van de MOOC voer je een eindopdracht uit. Met de keuze of je kennis uit de MOOC toepast op jezelf, de loopbanen van drie mensen naar keuze en/of een organisatie.

Wat is de globale opzet van de module?

Deze module hanteert zes verschillende thema’s.

  1. Het thema grip op loopbaanmodellen biedt je inzicht in veelgebruikte loopbaanmodellen. Deze geven je handvatten om je eigen loopbaan, of die van anderen, te beschrijven en te duiden.
  2. Het thema individueel perspectief laat je de wensen en mogelijkheden van individuen verkennen in het licht van hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
  3. Het thema organisatieperspectief leert initiatieven, acties en toekenning van middelen ontdekken vanuit organisaties. Met als doel om de actieve ontwikkeling van medewerkers te realiseren.
  4. Het thema maatschappelijk perspectief leert je dat er veel maatschappelijke actoren betrokken zijn bij loopbaanontwikkeling en welke rol deze spelen.
  5. Het thema invloed van verandering van werk op loopbanengeeft je zicht op veranderingen die spelen en de invloed daarvan op loopbanen. 
  6. Tenslotte staat deze MOOC module stil bij ethische en maatschappelijke aspecten van loopbanen.In hoeverre is er bijvoorbeeld sprake van kansenongelijkheid bij loopbaanontwikkeling? Hoe willen wij hier als maatschappij verder vorm aan geven? En wat is daarbij de rol en impact van de loopbaanadviseur?