Skip to content

Over ons

De aanleiding, ons doel en onze aanpak

Zes Hogescholen werken met een vakcommunity aan het aanbieden van open leermateriaal op het thema Leven Lang Ontwikkelen.

De vakcommunity Leven Lang Ontwikkelen is een initiatief van diverse lectoren van zes Hogescholen, te weten Fontys, de Haagse Hogeschool, de HAN, InHolland, Saxion en Windesheim. De community bestaat uit een groep van plusminus 25 docenten met zes lectoren en verschillende ondersteuners. Hierbij is de community gefaciliteerd door SURF. De community heeft zich als doel gesteld om rond het thema Leven lang ontwikkelen open leermateriaal te verzamelen, te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. Het materiaal wordt verwerkt in 5 open online cursussen, ook vaak MOOCS genoemd. De thema’s van deze vijf open online cursussen zijn:

  • Toekomst van werk
  • Vormgeven van loopbanen die uitdagen tot ontwikkeling
  • Stimuleren van leren van kwetsbare medewerkers
  • Teamontwikkeling
  • Vormgeven van workplacelearning

In Juni 2020 zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen met de betrokken lectoren, een groep docenten en een aantal ondersteuners. Toen al online vanwege de Coronamaatregelen. In de eerste fase hebben vooral geïnventariseerd wat er al beschikbaar is aan materiaal. Vervolgens zijn we in ontwikkelteams gestart met het samenvoegen, doorontwikkelen en toevoegen.

Deze zomer is de laatste hand gelegd aan het materiaal en de digitalisering ervan. De open online cursussen zijn als pilot gebruikt in onderwijs en getest door studenten. De open online cursussen zijn nu beschikbaar via het platform Open Edx. Daarnaast zullen de ingezette onderdelen ook beschikbaar worden gesteld via Edusources. Het project wordt ondersteund en is mede mogelijk gemaakt door Surf.