Skip to content

MOOC Module 5

Stimuleren van leren van kwetsbare medewerkers

Waarom is dit thema relevant?

Een leven lang ontwikkelen neemt aan belang toe. Immers, de beroepsbevolking krimpt en veroudert. Willen we toekomstbestendig blijven? Dan nemen wellicht andere competenties toe in belang. Vooral aangejaagd door technologische vernieuwingen. Leven Lang Ontwikkelen, de naam suggereert het al, doe je niet slechts op één moment in je arbeidsloopbaan. Gedurende je hele loopbaan ontwikkel je je, zowel bewust als onbewust. Hierbij is een belangrijke (ondersteunende) rol weggelegd voor Human Resource Management van organisaties en bedrijven. De producten en diensten van Human Resource Management zijn: instroom, doorstroom en uitstroom van werkenden. Leven Lang Ontwikkelen (LLO) vindt in alle fases plaats. Juist omdat deze ontwikkeling van medewerkers kan leiden tot een nieuwe baan (instroom), promotie (doorstroom) of vertrek uit huidige functies of bij een bedrijf (uitstroom).

Wat leer je als je deze module doorloopt?

Deze module maakt de HR-professional zich maximaal bewust van de medewerkers die samen de arbeidsorganisatie vormen. Dezelfde organisatie waar de HR-professional voor werkt of een dienstverband mee heeft. Deze module focust op antwoorden op drie kernvragen: wie zijn mijn werknemers? Wat hebben ze nodig om zich blijvend te ontwikkelen? En bovenal: heb ik werknemers in een kwetsbare situatie in mijn bedrijf?

Voor wie is deze module bedoeld?

De module is bedoeld voor (tweedejaars) HRM-studenten, maar ook voor HR-medewerkers die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. 

Hoe leer je in deze module?

Geen input ontvangen.

Wat is de globale opzet van de module?

Deze module focust op het ontwikkelen van medewerkers in een kwetsbare situatie. En wel binnen de onderdelen recruitment (werk bieden), duurzame inzetbaarheid (werk blijven bieden) en re-integratie (weer werk bieden).