Skip to content

MOOC Module 1

De Toekomst van Werk: handvatten voor grip op veranderingen

Waarom is dit thema relevant?                                                                                                                       

Technologische, economische en demografische ontwikkelingen maken bepaalde banen overbodig. Tegelijkertijd ontstaan er tal van nieuwe taken en functies. En wordt arbeid anders georganiseerd. Ook verandert de manier waarop we tegen werken aankijken. Dit is ook voelbaar in organisaties, op de werkvloer.

Wat leer je als je deze module doorloopt?

Deze module maakt duidelijk dat de toekomst van werk geen zwart-wit kwestie is. Als we terugkijken, is het eigenlijk nooit anders geweest! Het werk op kantoor is onvergelijkbaar met 30 jaar geleden. In productieomgevingen wordt voortdurend geïnnoveerd. Toch is het in deze tijd wel anders door de transities die in de samenleving op verschillende vlakken gaande zijn. Dat maakt de veranderingen fundamenteler. Echter, het tempo waarin deze veranderingen zich manifesteren op de werkvloer en ook daadwerkelijk impact hebben, is niet altijd zo groot als de media stellen. Bovendien verschilt het beeld per sector en beroep. Hoe ziet jouw vakgebied er over 10 jaar uit? Welke kansen biedt het jou? Waar moet je rekening mee houden?

Voor wie is deze module bedoeld?                                                                                                                                      

Deze module is interessant voor mensen die nadenken over hun eigen loopbaan en de keuzes die ze daarin kunnen of moeten maken. Maar net zo goed ook voor mensen die beroepsmatig anderen proberen te helpen bij het maken van die keuzes. We willen deelnemers stimuleren om na te denken over wat huidige tendensen voor de toekomst van hun vakgebied of professie kunnen betekenen.

Hoe leer je in deze module?

Basiskennis en nieuwe inzichten worden mbv korte teksten, video’s, infographics en dergelijke aangereikt. Je maakt de stof eigen door het beantwoorden van reflectieve vragen kijkvragen en oefent met behulp van kennisvragen of je de stof begrijpt. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van casuistiek. . 

Wat is de globale opzet van de module?

Deze MOOC module telt vijf hoofdstukken. De thema’s in de hoofdstukken brengen niet alleen kennis aan. Vooral geven deze je inzicht in wat er speelt als we spreken over de ‘Toekomst van Werk’.  

 1. Introductie. Dit hoofdstuk schetst de opzet van de MOOC. We gaan in op vragen als: Wat is werk? Welke betekenis geven mensen aan arbeid? Hoe is die betekenis maatschappelijk vertaald? En is dat altijd hetzelfde geweest of…? Welke waarde heeft werk en werken in jouw leven?
 2. Invloeden op macroniveau. Aan de hand van de DESTEP-methode gaan we in op de invloeden van globalisering, technologie, flexibilisering en demografische veranderingen op de toekomst van werk. Wat maakt dat taken en functies veranderen of zelfs verdwijnen?
 3. Sectoren, arbeidsmarkt en transitie van werk
  De ene sector is de andere niet. Dat geldt ook voor de arbeidsmarkt in die sectoren. Veel oude beroepen verdwijnen en beroepsbeelden veranderen. Via een arbeidsmarktanalyse brengen we krimp- en groeisectoren in beeld. Ook krijg je handvatten aangereikt om zelf zo’n analyse te maken.
 4. Organisatieperspectief
  Vanuit organisaties gezien draait het om strategische personeelsplanning. Hoe word of blijf ik als organisatie wendbaar met de inzet van mijn personeel? Welke soort arbeidsrelaties passen daarbij? We gaan nadrukkelijk in op de arbeidsmarktpositie van ZZP’ers en sluiten aan bij de actuele vraag of flexibilisering niet te ver is doorgeschoten.
 5. Individueel perspectief: wat betekent dit voor jou?
  Wat betekenen deze veranderingen voor jou? Welke vaardigheden heb je nodig om aantrekkelijk te blijven of te worden op de arbeidsmarkt? Hoe houd je de regie over je eigen loopbaan?

Speciale focus op ethische dilemma’s                                                                                                                       

Binnen deze thema’s spelen tal van ethische dilemma’s. Die kunnen gaan over de tegenstelling tussen flexibiliteit en stabiliteit of het privacy-aspect bij het gebruik van data en/of het al dan niet uitsluiten van (bepaalde groepen van) mensen? Deze MOOC helpt je dit soort dilemma’s te herkennen, te analyseren en een onderbouwde mening te vormen.