Skip to content

De vakcommunity Leven Lang Ontwikkelen gaat online!

  • by

Ben je betrokken bij onderwijs over het onderwerp Leven Lang Ontwikkelen? Of wil je zelf meer weten over de verschillende thema’s die hier verband mee houden?

Vanaf vandaag zijn de volgende open online modules beschikbaar:

· De Toekomst van Werk

· Regie op loopbanen

· Teamontwikkeling

De vakcommunity Leven Lang Ontwikkelen is een initiatief van diverse lectoren van zes Hogescholen, te weten Fontys, de Haagse Hogeschool, de HAN, Inholland, Saxion en Windesheim. De community bestaat uit een groep van plusminus 25 docenten met zes lectoren en verschillende ondersteuners en gefaciliteerd door Surf. De community heeft zich als doel gesteld om rond het thema Leven lang ontwikkelen open leermateriaal te verzamelen, te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. Het materiaal wordt verwerkt in vijf open online modules, ook vaak MOOCS genoemd. In deze modules vind je lesmateriaal in de vorm van casussen, uitleg, filmpjes, artikelen en theorie over het onderwerp. Zeer binnenkort volgen de volgende twee van deze vijf modules:

· Stimuleren van leren van kwetsbare medewerkers

· Leren en ontwikkelen binnen organisaties

Neem een kijkje op onze site of klik gelijk door naar de open online modules. Heb je nog geen account bij de Host, maak die dan daar even aan.